Suomalaisten alusten pysäytykset Venäjällä – varustamot voivat olla yhteydessä Trafiin tarvittaessa

9.1.2018 19.35

Venäjän Itämeren satamissa on tehty satamavaltiotarkastuksia vuoden 2018 alussa poikkeuksellisen paljon ja ne ovat olleet erittäin tiukkoja. Tarkastukset ovat myös johtaneet poikkeukselliseen määrään pysäytyksiä. Suomalaisiin aluksiin on kohdistunut 7 pysäytystä.

Poikkeuksellisen suuresta pysäytysten määrästä johtuen Trafi oli jo viime viikolla yhteydessä Venäjän satamavaltiotarkastuksista vastaavaan viranomaiseen ja kysyi selvitystä muuttuneeseen toimintatapaan. Viimeisin asiaan liittyvä yhteydenotto Venäjälle oli 9. tammikuuta 2018.

”Jos suomalaiset varustajat katsovat tulleensa pysäytytetyksi aiheettomasti, kannattaa olla yhteydessä Trafiin. Opastamme ja tuemme tilanteen ratkaisemiseksi”, sanoo osastopäällikkö Juha-Matti Korsi Trafista.

”Perusteettomien pysäytysten osalta on olemassa kansainvälisesti sovitut menettelyt ja käytämme niitä tarvittaessa, jos tilanne niin vaatii”, Korsi jatkaa.

Trafi on ollut yhteydessä myös Suomen Varustamot ry:hyn ja kehottanut varustamoita erityiseen huolellisuuteen, jotta pysäytykseen aiheuttavia puutteita ei laivoista tarkoissakaan tarkastuksissa ilmenisi.

Varmistaakseen suomalaisalusten merikelpoisuuden Trafi on myös suorittanut Venäjällä satamavaltiotarkastuksen yhteydessä pysäytettyihin aluksiin ylimääräisen katsastuksen. Katsastuksia on tähän asti tehty neljä. Katsastusten yhteydessä on todettu, että mahdolliset puutteet on korjattu, eikä uusia poikkeamia tai korjattavia puutteita ilmennyt.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Juha-Matti Korsi, p. 040 513 1712, juha.korsi (at) trafi.fi, Twitterissä @JuhaKorsi