Ilmailun riskienhallinta ja sen vaikuttavuuden seuranta -työpajapäivä

29.1.2018 11.51

Trafin järjestää vuorovaikutteisen työpajapäivän 13.3.2018 Helsingissä. Tapahtumapaikkana toimii Helsingin Messukeskus.

Tilaisuus järjestetään osana Trafin Riskienhallintakampanjaa ja on tarkoitettu ilmailun organisaatioille tukemaan organisaatioiden omaa turvallisuudenhallintatyötä. Osallistujiksi toivotaan turvallisuudenhallinnan vastuutahoja ja työpajojen osa-alueiden ammattilaisia.

Työpajapäivän tavoitteena on löytää käytännönläheisiä ja hyödyllisiä mittareita toimijoiden käyttöön. Työpajoissa käydään läpi riskienhallinnan ja suorituskyvyn mittaamisen velvoitteet ja hyödyt sekä päivitetään ja luodaan 1.1.2019 voimaan tulevia kansallisia mittareita (Suomen ilmailun turvallisuusohjelman FASPn liite 2 päivitys).

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 23.2.2018. Tilaisuus on maksuton.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa www.trafi.fi/tilaisuudet/SPItyopaja.