Päästökauppadirektiivin muutokset lentoliikenteen osalta astuneet voimaan

29.1.2018 16.00

Päästökauppadirektiivin muutokset lentoliikenteen osalta tulivat voimaan viime vuoden lopussa. Lentoliikenteen päästökaupan soveltamisalan rajausta Euroopan talousalueen sisäisiin lentoihin jatkettiin vuoden 2023 loppuun saakka. Päästökauppadirektiiviä käsitellään vielä uudestaan, kun maailmanlaajuisen kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän CORSIAn tekniset yksityiskohdat on hyväksytty.

Neuvottelut päästökauppadirektiivin muuttamisesta lentoliikenteen osalta on saatu päätökseen, ja direktiiviä muuttava asetus (EU) 2017/2392 astui voimaan 29.12.2017.
Asetuksen mukaan EU:n lentoliikenteen päästökauppa koskee vain Euroopan talousalueen ETAn sisäisiä lentoja vuoden 2023 loppuun saakka. Päästöoikeuksien lineaarinen vähennyskerroin otetaan käyttöön vuodesta 2021 ja laitokset voivat käyttää lentoliikenteen päästöoikeuksia niin ikään vuodesta 2021.

Lisäksi asetuksessa vapautetaan päästöjen todentamisvelvoitteesta alle 3 000 hiilidioksiditonnia ETAn sisäisillä lennoilla päästävät operaattorit, mikäli päästötiedot ilmoitetaan Eurocontolin Small Emitters Toolia ja Support Facilitya käyttäen. Alle 1 000 hiilidioksiditonnia päästävien ei-kaupallisten toimijoiden vapautusta päästökaupasta jatkettiin vuoteen 2030.

Muutokset ovat EU-asetuksen muodossa, ja siten voimassa sellaisinaan kaikissa EU-maissa. Suomen kansallinen lainsäädäntö saatetaan linjaan asetuksen kanssa.

CORSIA tarkoitus ottaa aikanaan käyttöön EU:ssa päästökauppadirektiivin kautta

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO saavutti vuoden 2016 yleiskokouksessaan historiallisen päätöksen kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmän CORSIAn (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) luomisesta. Tällä hetkellä neuvotellaan järjestelmän teknisiä yksityiskohtia koskevista standardeista, joiden on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

”CORSIA on tarkoitus laittaa täytäntöön EU:ssa päästökauppadirektiivin kautta, minkä vuoksi komissio palaa päästökauppa-asiaan uudestaan sen jälkeen, kun CORSIAn standardit on hyväksytty ICAOssa. Päästökauppadirektiiviin nyt tehdyt muutokset päästökaupan soveltamisalan laajuuteen ja päästöoikeuksiin liittyen otetaan siis uudelleen tarkasteluun, kun aletaan miettiä CORSIAn ja EU:n lentoliikenteen päästökaupan täytäntöönpanoa vuodesta 2021 eteenpäin”, kertoo erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo.

Lisätietoja:
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO konsultoi jäsenvaltioitaan päästöhyvitysjärjestelmä CORSIAsta (21.12.2017)
ICAOn yleiskokous huipentui globaalin päästöhyvitysjärjestelmän hyväksymiseen – Euroopan tavoitteet saavutettiin (7.10.2016)
Lue myös Tiia Jyräsalon Trafitalks-blogi: Vuosi ICAOn yleiskokouksesta – Missä mennään lentoliikenteen päästöjen sääntelyssä?

erityisasiantuntija Tiia Jyräsalo, p. 029 534 6155, tiia.jyrasalo(at)trafi.fi
johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner, p. 029 5346 077, katja.lohko-soner(at)trafi.fi