Määräyshankepäätös alusten vakavuus

13.2.2018 15.50

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen alusten vakavuudesta annetun määräyksen päivittämisestä.

Alusten vakavuudesta annettua määräystä muutetaan. Muutoksen yhteydessä kotimaanliikenteen matkustaja-alusten vakavuusvaatimukset yhdenmukaistuvat tilanteissa, joissa matkustajamäärää kasvatetaan tai alukseen tehdään vakavuuteen vaikuttavia muutoksia. Sellaiset olemassa olevat kotimaanliikenteen matkustaja-alukset, jotka on vapautettu ehjän aluksen vakavuusvaatimuksista tulevat osoitettavien vakavuusvaatimusten piiriin, jos niiden matkustajamäärää nostetaan tai niihin rakennetaan uusi matkustajakansi.


Kyseiset alukset ovat tyypillisesti pieniä aluksia ja matkustajien määrä ja sijoittuminen vaikuttavat niiden vakavuuteen huomattavasti. Tästä syystä on tärkeää seurata aluksen vakavuutta muutostilanteissa.


Lisäksi hinaajien vakavuusvaatimuksia selkeytetään samoin, kun kallistuskoetta ja vakavuusaineistoa koskevia määräyksen kohtia. Uudistuksen yhteydessä tehdään mahdolliseksi se, että hyväksytty luokituslaitos valvoo kallistuskokeen Liikenteen turvallisuusviraston puolesta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Lauri Kuuliala, 029 534 7078, lauri.kuuliala (at) trafi.fi