3,7 miljoonalla suomalainen ajokortti - Helsingissä 18-vuotiaana kortin hankkii vain joka kolmas

16.2.2018 14.57

Vuoden 2017 lopussa Suomessa oli yhteensä noin 3,74 miljoonaa voimassa olevaa ajokorttia, eli 0,5 % enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Iäkkäiden osuus ajokortin haltijoista jatkaa kasvua

Kaikista ajokortin haltijoista 70-vuotiaita tai sitä vanhempia oli vuoden 2017 lopussa 12 %, kun osuus vuonna 2007 oli 7 %. Iäkkäistä kortin haltijoista suurin osa on miehiä, 60 %, kun vastaava luku kaikista kortin haltijoista on 53 %. ”Suurien ikäpolvien määrä näkyy selkeästi myös ajokorttien lukumäärissä ja ajokortin omaavien ajokunto pysyy hyvänä, jolloin ajokortista luovutaan entistä vanhemmalla iällä” kertoo asiantuntija Marjo Immonen.

Yhä harvempi hankkii mopo- tai kevarikortin

Alle 18-vuotiaalla voi olla ajokortti traktorin, mopon, kevyen nelipyörän tai kevytmoottoripyörän kuljettamiseen. Vuoden 2017 lopussa alle 18-vuotiaita ajokortin haltijoita oli 75 000, eli noin 43 % kaikista 15-17 –vuotiasta, kun osuus vielä 2010-luvun alkupuolella oli yli 50 %. ”Asutuksen keskittyminen taajamiin ja taajamien mahdollistamat liikkumispalvelut vähentävät ajokortin tarvetta, jolloin varsinkin nuoremmat ikäpolvet harkitsevat ajokortin hankkimista kokonaan tai jättävät sen myöhemmälle” sanoo Immonen.

Nuorista kortin haltijoista miehiä on 61 %.

Helsingissä 18-vuotiaana henkilöauton kuljettamiseen oikeuttavan kortin hankkii vain joka kolmas

Vuoden 2017 lopussa 60 %:lla 18-vuotiaista oli henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava B-ajokortti, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 61 %. Nuorten B-kortillisten määrässä ei ole viime vuosina ollut suuria muutoksia ja vuodesta 2007 lähtien osuus on ollut välillä 58-62 %. 18-vuotiaista miehistä B-kortin omisti 64 % ja naisista 56 %.
B-kortteja hankitaan selvästi vähiten Helsingissä, missä kortin omisti vuodenvaihteessa vain 32 % nuorista. B-kortillisten osuus on viime vuosina ollut Helsingissä välillä 32-35 %. Toiseksi vähiten B-kortin haltijoita oli Vantaalla (43 %), missä osuus on ollut viime vuosina lievässä laskussa. Suurimpien kuntien joukossa eniten 18-vuotiaita ajokortillisia oli Kouvolassa, 69 %. Maakunnittain tarkasteltuna B-kortin haltijoita oli vähiten Uudellamaalla, 46 %, ja eniten Etelä-Pohjanmaalla, 78 %.

Henkilöauton ajokokeen 1. yrityskerralla hyväksytysti suorittaneiden osuus laskussa
Vuonna 2017 suoritettiin noin 110 500 kuljettajantutkintoa, mikä oli hieman enemmän kuin viime vuonna (108 800). B-kortin tutkintoja näistä oli 60 300, mikä oli 1 % enemmän kuin edeltävä vuonna.

Suoritettujen A-luokan tutkintojen määrä oli lähes sama kuin edeltävänä vuonna, 9 800. A-kortin hankkineita on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin tätä aiempina vuosina, esimerkiksi vuonna 2015 luku oli 17 100.

C-luokan tutkintojen määrä taas kasvoi vuoteen 2016 verrattuna 11 % ja oli 8 900.

Viime vuonna opetusluvalla henkilöauton ajokorttiin oikeuttavan ajokokeen suorittaneiden osuus oli 20 % kaikista kokeen suorittaneista. Osuus oli sama myös vuonna 2016. %. B-kortin ajokokeen opetusluvalla suorittaneiden määrä nousi vuoteen 2016 verrattuna 5 % ja oli 11 167 henkilöä.

Opetusluvalla opetuksen saaneista 64 % pääsi B-koeluokan ajokokeen läpi ensimmäisellä yrityskerralla, kun autokouluissa opetuksen saaneiden vastaava luku oli 68 %. Ero hyväksyttyjen osuudessa pieneni hieman vuoteen 2016 verrattuna, jolloin vastaavat luvut olivat 66 % ja 72 %. Kokonaisuudessaan B-luokan ajokokeessa ensimmäisellä yrityskerralla hyväksyttiin 67 %, kun vastaava luku vuonna 2016 oli 70 % ja sitä edeltävinä vuosina 71-73 %.

Vuonna 2017 B-ajo-oikeuksia suoritettiin myös kokeiluluvan piireissä olevissa autokouluissa. Erilaiset kokeiluluvat, jotka vaikuttavat opetuksen määriin ja tapoihin, hajauttivat opetusta. 

Lisätietoja

Trafin tilastopalvelusta voi hakea tietoa toimitetuista ajokorteista sekä voimassa olevista ajokorteista alueen, sukupuolen, iän ja ajokorttiluokan perusteella. Tietoja on saatavilla vuodesta 2014 alkaen ja ne päivittyvät kuukausittain tai puolivuosittain.

asiantuntija Marjo Immonen, marjo.immonen (at) trafi.fi, p. 0295345588 (kuljettajantutkinnot)

erityisasiantuntija Ari Väisänen, ari.vaisanen (at) trafi.fi, p. 029 534 6177 (tilastot)

kehityspäällikkö Pekka Hiltunen, pekka.m.hiltunen@trafi, p. 029 5345 557 (tilastot)