EU-sääntelyn syrjäyttämiä ilmailumääräyksiä kumotaan

19.2.2018 14.00

Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen, GEN M1-16

Määräyshankkeen tarkoituksena on kumota EU-sääntelyn syrjäyttämiä ilmailumääräyksiä. Komission asetusta (EU) N:o 139/2014 lentopaikkoihin liittyvistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä on alettu soveltamaan 7.12.2017. Tästä johtuen lentopaikkoja koskevaa EU-asetuksen kanssa päällekkäistä ja ristiriitaista kansallista sääntelyä kumotaan.

Määräys tulee voimaan 21.2.2018.

Lisätietoja

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, puh. 029 5346 063, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi