Lausuntopyyntö: OPS M1-1, OPS M1-28 ja OPS M1-31

19.2.2018 16.00

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa lentotoimintaa koskevista määräysluonnoksista OPS M1-1, Suomessa sovellettavat lentosäännöt; OPS M1-28, Vaara-alueet sekä OPS M1-31, Transponderivyöhykkeet.

Suomessa sovellettavat lentosäännöt, OPS M1-1

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1185 muutetaan EU:n yhteisiä lentosääntöjä (SERA, komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012 yhteisistä lentosäännöistä sekä lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä). Asetus on julkaistu 21. heinäkuuta 2016.

Määräyksen tarkoituksena on tehdä asetuksen edellyttämät muutokset 11.11.2014 annettuun lentosääntöjä koskevaan ilmailumääräykseen. Tässä hankkeessa huomioidaan asetuksen 18. elokuuta 2016 ja 12. lokakuuta 2017 sovellettavaksi tulleet muutokset.

Asetuksen merkittävimmät muutokset koskevat transponderin käyttöä, jota koskien asetuksessa on uusi 13 jakso. Asetukseen on lisätty myös uusi jakso 14, jossa on säännökset ilmailun radiopuhelinliikenteestä ja siinä käytettävistä sanonnoista. Tässä määräyksessä OPS M1-1 on esitetty vastaavat kansalliset toimintatavat.

Vaara-alueet, OPS M1-28

Määräyshankkeella tehdään vaara-alueita koskevat muutokset määräyksen liitteeseen 1, jossa esitetään pysyvät vaara-alueet. Aluemuutokset käyvät ilmi lausuntovaiheessa muutosmerkinnöin. Muutoksessa huomioidaan toimijoiden esittämiä tarpeita uusiksi vaara-alueiksi ja alueiden muutoksiksi. Vaara-alueita koskeviin muutoksiin on voinut lausua aiemmin, kun sidosryhmiltä on pyydetty lausuntoa esitetyistä ilmatilamuutoksista kokonaisuudessaan.

Transponderivyöhykkeet, OPS M1-31

Liikenteen turvallisuusvirasto esittää Tampere-Pirkkalan lähestymisalueen nimeämistä transponderivyöhykkeeksi. Alueen nimeäminen perustuu ANS Finlandin esitykseen, jonka mukaisesti alueen katsottaisiin lisäävän turvallisuutta ja parantavan ilmatilaluokan C mukaisia toimintaedellytyksiä.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksista 19.3.2018 mennessä. Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Lausunnon antamisessa voi käyttää apuna lausuntopyyntötaulukkoa. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron.

Lisätietoja

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi, puh. 029 534 6063, Twitter: @PMetsavainio