Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Rautatieyrityksen toimiluvan hakeminen

21.2.2018 8.17

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Rautatieyrityksen toimiluvan hakeminen.

Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)(ns. liikennepalvelulaki) toisessa vaiheessa rautatieyritysten toimiluvan myöntäminen siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirastoon. Liikennepalvelulain tulevan II osan 5 luvun 3 §:n mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimilupaa haettaessa esitettävistä selvityksistä. Selvityksistä on luonnosteltu oheinen määräys, jonka on tarkoitus tulla voimaan liikennepalvelulain toisen vaiheen muutosten yhteydessä (1.7.2018).

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 23.3.2018.

Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon (word-muodossa) sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi ja asian käsittelijöille sähköpostitse osoitteilla jari.nieminen(at)trafi.fi ja anne.seppanen(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/366284/03.04.02.00/2017 (Rautatieyrityksen toimiluvan hakeminen) ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Jari Nieminen, s-posti jari.nieminen(at)trafi.fi
Lakimies Anne Seppänen, s-posti anne.seppanen(at)trafi.fi