Uusi määräys: Alusten radiolaitteet

22.2.2018 11.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 20.2.2018 määräyksen Alusten radiolaitteet (TRAFI/366732/03.04.01.00/2017).

Määräys tulee voimaan 1.3.2018.

Määräyksellä kumotaan voimassaoleva määräys alusten radiolaitteista (TRAFI/5379/03.04.01.00/2014).

Voimassaolevaa määräystä täsmennetään siten, että sitä koskevat tulkinnat, oikaisut ja tarkennukset otetaan huomioon. Lisäksi määräystä sujuvoitetaan sekä edistetään digitaalisten ratkaisujen käyttöä kotimaan liikenteen aluksilla ja mahdollistetaan vaihtoehtoisten ratkaisujen käyttö.

Lisätietoja

         Jami Metsärinne, jami.metsarinne(at)trafi.fi, p. 029 534 6445
         Reetta Timonen, reetta.timonen(at)trafi.fi, p. 029 534 5052