Uusi määräyshankepäätös: Laivaväen pätevyydet

27.2.2018 12.00

Trafi on tehnyt määräyshankepäätöksen laivaväen pätevyyksistä annetun määräyksen päivittämisestä.

Määräystä on tarpeen muuttaa kahdesta syystä:

1) Merenkulun pätevyyssäännökset on ehdotettu siirrettäväksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetusta laista (1687/2009) liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) (HE 145/2017 vp) ja määräyksenantovaltuuksien sisältöä on hieman muutettu tässä yhteydessä.

2) Liikenteen palveluista annettuun lakiin on ehdotettu Trafille uutta tehtävää hyväksyä merenkulun koulutuksen järjestäjät ja koulutusten sisältö ja kyseisessä laissa on tähän uuteen tehtävään liittyen määräyksenantovaltuuksia. Määräyksessä määritellään muun muassa, mitä asiakirjoja hyväksynnän hakemiseksi on toimitettava Trafiin.

Määräys on tarkoitus saattaa voimaan samaan aikaan kuin liikenteen palveluista annetun lain II vaihe eli 1.7.2018.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, jukka.tuomaala(at)trafi, puh. 029 534 6466
Ylitarkastaja Santeri Lunkka, santeri.lunkka(at)trafi.fi, puh. 029 534 7065
Lakimies Sirkku Jaakkola, sirkku.jaakkola(at)trafi.fi, puh. 029 534 5230