Uusi määräys: Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset

21.3.2018 16.40

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 21.3.2018 määräyksen taksinkuljettajan kokeen vaatimuksista (TRAFI/196242/03.04.03.00/2017).

Määräys tulee voimaan 1.7.2018.

Määräys liittyy liikenteen palveluista annettuun lakiin, jonka II osan 3 luvun 1 §:n mukaan taksiliikenteessä toimivalla kuljettajalla (taksinkuljettajalla) on oltava taksinkuljettajan ajolupa. Saman pykälän mukaan yhtenä taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut Liikenteen turvallisuusviraston järjestämän taksinkuljettajan kokeen.

Uutinen liikenteen palveluista annettuun lakiin liittyvistä määräyksistä löytyy tästä linkistä.

Määräys
Föreskrift
Perustelumuistio
• Perustelumuistion liite: Kommenttikooste

Lisätietoja

asiantuntija Pasi Parviainen, p. 029 5345 390, pasi.parviainen(at)trafi.fi
kehityspäällikko Mikko Västilä, p. 029 5345 584, mikko.vastila(at)trafi.fi
lakimies Aino Still, p. 029 534 6066, aino.still(at)trafi.fi