Lausuntopyyntö: OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen

20.3.2018 12.00

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa ilmailumääräyksestä OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen.

Viimeisin määräysmuutos kauko-ohjattujen ilma-alusten ja lennokkien lennättämisestä on tullut voimaan 1.1.2017. Tämän jälkeen on edelleen tunnistettu eräitä muutos- ja kehitystarpeita, jotka nyt tehtävällä määräysmuutoksella pyritään huomioimaan. EU-tasoinen miehittämättömän ilmailun lainsäädäntö on valmisteilla, minkä johdosta kansallisia vaatimuksia joudutaan arvioimaan uudelleen. Tällä muutoksella ja sen sisältämillä menetelmillä pyritään osittain valmistautumaan EU-säädöksen soveltamiseen sekä kattamaan siirtymäaika ennen EU-sääntelyn soveltamisen alkamista.

Trafi on lisäksi toteuttanut kyselyn sekä harraste- että ammattitoimijoiden näkemyksistä nykyisen määräyksen muutostarpeista. Saatuja kommentteja on hyödynnetty määräyksen valmistelutyössä.

Nyt esitettävillä muutoksilla pyritään parantamaan jo saavutettua hyvää turvallisuustasoa sekä yksinkertaistamaan ja selkeyttämään vaatimuksia. Turvallisuusnäkökulmaa korostetaan etenkin valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä lennättämisessä, sekä lennokkien painorajoituksessa. Lentoasemien läheisyydessä tapahtuvan lennättämisen suoja-alueita puolestaan esitetään pienennettäväksi, mikä mahdollistaisi entistä paremmat toimintaedellytykset.

Muutokset on merkitty määräysluonnokseen sinisellä värillä lausumisen helpottamiseksi. Lausuntoja pyydetään nyt esitettyihin muutoksiin.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksista 30.4.2018 mennessä. Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Lausunnon antamisessa voi käyttää apuna lausuntopyyntötaulukkoa - jos et pysty muokkaamaan taulukkoa suoraan, niin
tallenna se ensin koneellesi. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron.

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Jukka Hannola, jukka.hannola (at) trafi.fi, puh. 029 534 7063, twitter @JukkaHannola

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi, puh. 029 534 6063, twitter @PMetsavainio