Lausuntopyyntö: Määräys alusten vakavuudesta

4.4.2018 10.00

Trafi pyytää lausuntoja luonnoksesta uusiksi vakavuusmääräyksiksi. Uudistuksilla on tarkoitus ensisijaisesti yhtenäistää olemassa olevien kotimaan liikenteen liikennealueiden I ja II matkustaja-alusten sääntelyä.

Kotimaanliikenteen matkustaja-aluksen matkustajamäärän lisääminen tai siihen uuden matkustajakannen rakentaminen edellyttävät kaikissa tapauksissa riittävän vakavuuden osoittamista.

Aluksille, joilla ei tarvitse tehdä vakavuuslaskelmia, ei uuden luonnoksen mukaan tarvitse tehdä myöskään kallistuskoetta. Kallistuskokeen valvominen tehdään mahdolliseksi myös hyväksytyille luokituslaitoksille.

Kotimaan I liikennealueen hinaajille tulee vaihtoehtoinen keino painon tarkastamiseksi nykyisen rinnalle ja muilta osin hinaajia koskevaa sääntelyä selkeytetään vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuussa 2018.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 2.5.2018 mennessä.

Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, Pl 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Lauri Kuuliala, p. 029 534 7078, lauri.kuuliala(at)trafi.fi
lakimies Anna Salomaa, p. 029 534 6163, anna.salomaa(at)trafi.fi