GEN M1-9: Purjelentokoneiden ja ilmapallojen lupakirjavaatimusten siirtymäaikoja jatketaan

6.4.2018 15.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tehnyt 6.4.2018 määräyshankepäätöksen, jolla valmistellaan muutosta ilmailumääräykseen GEN M1-9, Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa.

Euroopan komissio julkaisee kesällä 2018 lentomiehistöasetukseen 1178/2011 uusia muutoksia, joilla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa 8.4.2020 asti siirtymäaikaa mm. liitteen I vaatimusten soveltamiselle purjelentokoneiden ja ilmapallojen lentolupakirjoihin sekä liitteiden VII ja VIII soveltamiselle yksinomaan kansallisia purjelento- ja ilmapallolupakirjoja varten koulutusta antaviin koulutusorganisaatioihin.

Muutosasetusten oli tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2018, mutta EU:n puolella olevista syistä julkaisu on viivästynyt. Aiempien siirtymäaikojen päättymisen ja uusien asetusmuutosten voimaantulon välinen aika katetaan kansallisin poikkeuksin, joista Trafi on ilmoittanut komissiolle.

Määräyksellä kumotaan aiempi, 22.4.2016 annettu määräys GEN M1-9 uusien EU-asetusmuutosten voimaantulosta lähtien.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Helena Pietilä, puh. 029 5346 096, helena.pietila(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi