GEN M1-1: Jatkoa purjelentotoiminnan siirtymäaikoihin ja ilmapallotoiminta EU-sääntelyn piiriin

9.4.2018 14.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 9.4.2018 muutetun määräyksen GEN M1-1, Lentotoimintaa koskevien komission asetukseen 965/2012 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa. Määräys tulee voimaan 10.4.2018.

Euroopan komissio on julkaissut asetukset 2018/394 ja 2018/395, joilla ilmapallojen lentotoiminta poistetaan EU:n lentotoiminta-asetuksen 965/2012 soveltamisalasta ja asiasta annetaan omat erilliset säännöksensä. Asetuksessa 2018/394 annetaan lisäksi jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa 8.4.2020 asti siirtymäaikaa lentotoiminta-asetuksen liitteiden II ja VII vaatimusten soveltamiselle purjelentokoneiden ei-kaupalliseen lentotoimintaan, liitteiden II, III, VII ja VIII soveltamiselle purjelentokoneilla suoritettavaan erityislentotoimintaan sekä liitteiden II, III ja IV soveltamiselle purjelentokoneiden kaupalliseen lentotoimintaan. Aiemman määräyksen mukainen siirtymäaika olisi jatkunut 8.4.2019 asti. Trafi jatkaa kansallisella määräysmuutoksella purjelentotoiminnan siirtymäaikoja uuden EU-asetuksen mahdollistamalla tavalla, samalla kun kaikki vanhentuneet siirtymäajat poistetaan määräyksestä.

Ilmapallojen lentotoimintaa koskevaa EU-asetusta 2018/395 aletaan soveltaa 8.4.2019. Trafi tiedottaa ilmapalloalan toimijoille erikseen väliaikana sovellettavista vaatimuksista.

Määräyksellä kumotaan aiempi, 23.8.2016 annettu määräys GEN M1-1.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Helena Pietilä, puh. 029 5346 096, helena.pietila(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi