Raskaan polttoaineen kielto arktisilla vesillä eteni

13.4.2018 20.00

Kansainvälinen merenkulkujärjestön IMOn meriympäristön suojelukomitea (MEPC) kokoontui Lontoossa 9.4. – 13.4.2018. Kokouksen tavoite oli sopia järjestön alustavasta kasvihuonekaasuja koskevasta strategiasta ja keskustella merenkulun arktisista asioista.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa aloitetta, jolla kiellettäisiin raskaan polttoaineen käyttäminen ja kuljettaminen alusten polttoaineeksi arktisilla vesillä. Polttoaineen kuljettaminen rahtina olisi edelleen sallittua.

Aloitteen tavoitteena on vähentää raskaan polttoaineen aiheuttamia riskejä arktiselle luonnolle. Raskaan polttoaineen käytön ja kuljetuksen kielto edistäisi myös vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä (LNG ja biopolttoaineet), mikä osaltaan vähentäisi alusten kasvihuonekaasupäästöjä.

Raskaan polttoaineen käyttö- ja kuljettamiskieltoa koskevassa aloitteessa olivat mukana arktisten valtioiden Suomen, USA:n, Norjan, Ruotsin ja Islannin lisäksi myös Uusi-Seelanti, Alankomaat ja Saksa. Aloite sai vahvan kannatuksen ja sen valmistelua jatketaan ensi vuoden alussa kokoontuvassa PPR-alakomiteassa. Jatkotyössä on tarkoitus myös määritellä, mitä raskaalla polttoaineella tarkoitetaan ja arvioida kiellon aiheuttamia sosio-ekonomisia vaikutuksia arktisille yhteisöille.

Suomi, Arktisen neuvoston puheenjohtajamaana, esitteli kokouksessa neuvoston piirissä perustetun Foorumin, jonka tarkoituksena on edesauttaa Polaarikoodin toimeenpanoa. Kokouksessa myös sovittiin muun muassa alusten energiatehokkuutta, rikkipäästöjä ja painolastivesirajoituksia koskevien sääntöjen voimaantulosta. Lisäksi ympäristökomitean agendalle lisättiin pysyvänä uutena kohtana meriliikenteen aiheuttama merten roskaantuminen ja aluksen rungon mukana leviävien vieraseliöiden(biofouling) kulkeutumisen rajoittaminen.

Lue myös liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön tiedote (13.4.2018): Meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä sopimus

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anita Mäkinen, p. 040 1624 592, anita.makinen (at) trafi.fi, Twitterissä @AnitaMakinen