Määräys taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta

18.4.2018 8.15

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 17.4.2018 antanut määräyksen taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta, jonka ylittyessä tai arvioitaessa ylittyvän taksiliikenteen palvelusta on sovittava nimenomaisesti.

Määräys tulee voimaan 1.7.2018.

Määräys liittyy liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) voimaantuloon ja taksiliikenteen hinnoittelun vapautumiseen.

Määräyksen mukaan kokonaishinta, jonka ylittyessä tai arvioitaessa ylittyvän taksiliikenteen palvelusta on sovittava nimenomaisesti, on 100 euroa. Liikenteen palveluista annetun lain mukaan, jos syntyy erimielisyys siitä, onko hinnasta sovittu nimenomaisesti, palveluntarjoajan on näytettävä väitteensä toteen. Jos hinnasta ei ole sovittu nimenomaisesti, se ei voi ylittää Liikenteen turvallisuusviraston määrittelemää kokonaishintaa. Trafin on lain mukaan tarkasteltava määriteltyä kokonaishintaa vuosittain.

Määräyshankkeen aikana valmisteltuja määräyksiä henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan sekä välityspalvelun ja yhdistämispalvelun tarjoajan ilmoitusvelvollisuudesta sekä taksimatkan hintatietojen ilmoittamisesta ei tässä vaiheessa anneta. Trafi on antanut hintatietojen ilmoittamisesta suosituksen

Määräys
Föreskrift
Perustelumuistio
• Perustelumuistion liite: kommenttikooste

Lisätietoja
kehityspäällikkö Pipsa Eklund, p. 029 5345 396, pipsa.eklund(at)trafi.fi
lakimies Aino Still, p. 029 534 6066, aino.still(at)trafi.fi