Kaksi uutta määräystä ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta

15.5.2018 11.55

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 20.5.2018 voimaan tulevat määräykset ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista ja katsastustoimipaikan tiloista ja laitteista.

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista annettavalla määräyksellä kumotaan Liikenteen turvallisuusviraston 27 päivänä lokakuuta 2017 antama määräys ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista (TRAFI/442360/03.04.03.00/2016) ja Ajoneuvohallintokeskuksen ohje Katsastuksen arvosteluperusteista (Dnro 937/208/2007). Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista annettuun määräykseen on tehty muutoksia koskien ajoneuvojen päästöjen tarkastamista määräaikaiskatsastuksessa sekä eräitä muita muutoksia, jotka on kuvattu tarkemmin määräyksen perustelumuistiossa.

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista annetun 20.5.2018 voimaantulevan määräyksen sekä katsastusdirektiivin (2014/45/EU) johdosta Liikenteen turvallisuusviraston antama katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä annettu määräys (TRAFI/597/03.04.03.00/2013) kumotaan ja laitevaatimuksiin lisätään vuodonilmaisin LPG/CNG/LNG -käyttöisten ajoneuvojen tarkastamiseen sekä päivitetään kevyiden ajoneuvojen testaamiseen vaadittavan jarrudynamometrin vaatimuksia siten, että siinä viitataan kumotussa direktiivissä säädettyjen jarrutussuhteiden sijasta Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksesta annetussa määräyksessä määriteltyihin jarrutussuhteisiin. Lisäksi määräyksen viittauksia kumottuihin säädöksiin muutettaan viittauksiksi voimassa oleviin säädöksiin. Vaakojen kalibrointiaikaväli muutetaan vastaamaan katsastusdirektiivin mukaista aikaväliä. 

Katsastustoimipaikan tiloista ja laitteista 15.5.2018 annetusta määräyksestä vaakojen kalibrointiaikavälin siirtymäajan puuttumisen vuoksi Liikenteen turvallisuusvirasto on 18.5.2018 antanut uuden määräyksen katsastustoimipaikan tiloista ja laitteista (TRAFI/191268/03.04.03.00/2018), jolla kumotaan 15.5.2018 annettu määräys katsastustoimipaikan tiloista ja laitteista (TRAFI/18930/03.04.03.00/2018). Nyt annetulla määräyksellä on 15.5.2018 annettuun määräykseen verrattuna lisätty siirtymäaika vaakojen kalibrointiaikavälin muutokselle. Vaa´an seuraavaan kalibrointiin sovelletaan kumotun määräyksen mukaista enintään 36 kuukauden määräaikaa, minkä jälkeen kalibrointiaikaväliin sovelletaan uutta, enintään 24 kuukauden määräaikaa. Muilta osin määräys vastaa 15.5.2018 annettua määräystä. Määräyksen muutokset on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa. Määräyksen muutokset on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa.*

Lisätietoja

tarkastaja Tatu Siivonen,tatu.siivonen(at)trafi.fi, p. 029 534 5517
lakimies Aino Still, aino.still(at)trafi.fi, p. 029 534 6066

*Päivitetty 18.5.2018: lisätty uuteen määräykseen tehdyt muutokset