Määräyshankepäätös: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenne ja varusteet

15.5.2018 14.00

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut määräyshankepäätöksen, joka koskee kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun määräyksen muuttamista.

Määräyshankkeen tarkoituksena on selkeyttää määräyksen rakennetta ja keventää tarpeellisilta osin voimassa olevan määräyksen liitteessä 3 olevia L-luokan ajoneuvojen kansallisia vaatimuksia. Lisäksi määräykseen lisätään taksamittaria ja taksivalaisinta koskevat vaatimukset. Kyseiset vaatimukset liittyvät 1.7.2018 voimaan tulevaan liikenteen palveluista annetun lakiin (320/2017), jolla sallitaan komipyörien ja nelipyörien käyttö taksiliikenteeseen.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen, timo.karkkainen(at)trafi.fi, p. 029 534 5380
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala(at)trafi.fi, p. 029 534 5220