Uusi määräys merimieslääkäreiden hyväksymisvaatimuksista

17.5.2018 14.00

Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II vaihe tulee voimaan 1.7.2018. Lailla toimivalta hyväksyä merimieslääkärit siirretään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) Liikenteen turvallisuusvirastolle eli Trafille. Trafi on antanut 15.5.2018 määräyksen merimieslääkäreiden ja rautatielääkäreiden ja -psykologien hyväksymisvaatimuksista (TRAFI/323443/03.04.04.00/2017), joka tulee voimaan 1.7.2018.

Määräys sisältää merimieslääkärin ja rautatielääkärin sekä rautatiepsykologin osaamisvaatimukset sekä vaatimukset heidän osaamisensa ylläpitämiselle. Määräyksen antaminen on osa kokonaisuutta, jossa uudistetaan merenkulun ja rautateiden lääkärijärjestelmät. Rautateiden psykologijärjestelmä sen sijaan säilyy pitkälti nykyisellään.

Lisätietoja:

Yksikönpäällikkö Jukka Terttunen, jukka.terttunen(at)trafi.fi