Määräyshankepäätös: Ajoneuvon nastarenkaiden tyyppihyväksyntä

22.5.2018 13.00

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut ajoneuvon nastarenkaiden tyyppihyväksyntää koskevan määräyshankepäätöksen.

Hankkeen tarkoituksena on valmistella uusi määräys, jolla annetaan ajoneuvolain nojalla tarkemmat määräykset liikennekäyttöön sallittuja nastoja ja nastarenkaita koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja teknisistä tavoista osoittaa nastojen vaatimustenmukaisuus. Määräysvalmistelun yhteydessä on tarkoitus selvittää myös nastarenkaiden testausmenetelmän eli niin sanotun yliajotestin raja-arvoja, jotta nastarenkaiden aiheuttamia tienkulutusta ja pölyhaittoja saadaan rajoitettua.

”Määräysvalmistelun tuloksena nykyisin sovellettavat nastarenkaiden tyyppihyväksyntävaatimukset tullaan korvaamaan uudistetuin vaatimuksin. Tulemme työstämään määräystä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, jotta nastarengasteknologian kehitys voidaan ottaa huomioon mahdollisimman hyvin tulevissa vaatimuksissa. Valmistelutyön aikana on tarkoitus selvittää, missä määrin nastarenkaiden aiheuttamaa tienpinnan kulumista olisi mahdollista vähentää, jos hyväksyntätestissä noudatettavia kulutuksen raja-arvoja kiristettäisiin”, kertoo erityisasiantuntija Keijo Kuikka.

Määräyshankeen yhteydessä ei käsitellä niitä nastarenkaisiin liittyviä asioita, jotka kuuluvat tieliikennelain kokonaisuuteen.


Lisätietoja

erityisasiantuntija Keijo Kuikka, keijo.kuikka(at)trafi.fi, p. 029 534 5518
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala(at)trafi.fi, p. 029 534 5220