Uusi määräys alusten vakavuudesta

30.5.2018 9.00

Trafi on antanut 29.5.2018 uuden määräyksen alusten vakavuudesta. Määräys tulee voimaan 1.6.2018 ja korvaa samannimisen määräyksen vuodelta 2016.

Uuden määräyksen myötä kotimaanliikenteen matkustaja-alusten vakavuusvaatimukset yhdenmukaistuvat tilanteissa, joissa matkustajamäärää kasvatetaan tai alukseen tehdään vakavuuteen vaikuttavia muutoksia. Sellaiset olemassa olevat kotimaanliikenteen matkustaja-alukset, jotka on vapautettu ehjän aluksen vakavuusvaatimuksista tulevat osoitettavien vakavuusvaatimusten piiriin, jos niiden matkustajamäärää korotetaan tai niihin rakennetaan uusi matkustajakansi.

Kyseiset alukset ovat tyypillisesti pieniä aluksia ja matkustajien määrä ja sijoittuminen vaikuttavat niiden vakavuuteen huomattavasti. Tästä syystä on tärkeää seurata vakavuutta muutostilanteissa.

Lisäksi hinaajien vakavuusvaatimuksia selkeytetään samoin kuin kallistuskoetta ja vakavuusaineistoa koskevia määräyksen kohtia. Määräyksen myötä tehdään mahdolliseksi se, että hyväksytty luokituslaitos valvoo kallistuskokeen Trafin puolesta.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Lauri Kuuliala, p. 029 534 7078, lauri.kuuliala(at)trafi.fi