Tavoitteena toimiva arki - tulevaisuuden toimintavarma liikennejärjestelmä

31.5.2018 15.00

Liikennejärjestelmän ennakoidaan muuttuvan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Liikennejärjestelmän toimintavarmuushankkeessa selvitettiin liikennejärjestelmään kohdistuvia uhkia ja keinoja niiden vaikutusten vähentämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti viime vuonna selvityshankkeen liikennejärjestelmän toimintavarmuudesta (TOVA17-hanke). Hankkeessa kartoitettiin liikennejärjestelmään tulevaisuudessa vaikuttavia muutosvoimia ja niihin liittyviä liikennejärjestelmän toimintavarmuutta mahdollisesti vaarantavia uhkatekijöitä. Hanke toteutettiin ministeriön ja hallinnonalan virastojen yhteisenä asiantuntijatyönä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ministeriön hallinnonala kartoitti yhdessä ja näin laaja-alaisesti liikennejärjestelmän toimintavarmuuteen tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä.

Hankkeessa tunnistettiin 25 liikennejärjestelmän toimintavarmuutta vaarantavaa uhkaa. Merkittäviksi uhkatekijöiksi tunnistettiin muun muassa digitalisoituvien ja automatisoituvien liikennepalveluiden käytettävyyteen vaikuttavat kyberuhat sekä tietojärjestelmien ja viestintäverkkojen toimintahäiriöt, liikennepalveluiden turvallisuuteen ja sujuvuuteen vaikuttava liikenneinfrastruktuurin huono kunto sekä ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt.

Viestintäverkot ja –palvelut erottamaton osa liikennejärjestelmää

Hankkeen keskeisten johtopäätösten mukaan palveluistumisen ja digitalisoitumisen seurauksena tietojärjestelmät sekä viestintäverkot ja -palvelut ovat tulevaisuudessa erottamaton osa liikennejärjestelmää. Liikennejärjestelmän toimintavarmuuden täytyy jatkossakin perustua varautumis-, laatuvaatimus-ja palvelutasolainsäädännölle.

Liikennejärjestelmän digitalisoitumisen ja palveluistumisen takia lainsäädännön tarvetta on kuitenkin tarkasteltava tulevaisuudessa nykyistä laaja-alaisemmin. Ministeriön hallinnonalalla tulee jatkossakin olla selkeä ja lainsäädännössä asetettu liikennejärjestelmän toimintavarmuuden edistämis- ja valvontatehtävä.

TOVA17-hanke käynnistettiin maaliskuussa 2017 liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Hankkeen toteutti Trafi, ja siihen osallistuivat myös Liikennevirasto, Viestintävirasto ja Ilmatieteen laitos. Hankkeessa kuultiin lisäksi hallinnonalan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Tutustu tutkimusraporttiin täällä.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Tapio Tourula, p. 029 5345 027, tapio.tourula (at) trafi.fi