Määräyksen Vaarallisten aineiden ilmakuljetus kumoaminen

4.6.2018 7.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 1.6.2018 määräyksen TRAFI/53593/03.04.00.00/2017 Määräyksen Vaarallisten aineiden ilmakuljetus kumoaminen. Määräys tulee voimaan 4.6.2018.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua valtioneuvoston asetusta (210/1997, VAIK-asetus) muutettiin 31.5.2018. Asetukseen päivitettiin säännös, jonka mukaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2017 ja 2018.

Nykyisin voimassa oleva vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettu Trafin määräys TRAFI/1359/03.04.00.00/2015 kumotaan, koska määräys on vain viittaustekninen toisinto ICAO-TI:stä. Uutta määräystä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta ei anneta. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa edelleen tietoja ICAO-TI:stä.

Lisätietoja

lakimies Johanna Isoaho, p. 029 534 5149, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi
johtava asiantuntija Anu Häkkinen, p. 029 534 7106, etunimi.sukunimi(at)trafi.fi