Lausuntopyyntö liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annettuun lakiin liittyvästä määräysluonnoksesta

6.6.2018 10.55

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annettuun lakiin liittyvästä määräysluonnoksesta:

Liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden merkinnät (TRAFI/193298/03.04.03.00/2018). Määräyksellä edistetään kuluttajan tietoisuutta vaihtoehtoisista polttoaineista ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa markkinoilla. Tarkoituksena on tuoda kuluttajien tietouteen yhdenmukaiset tiedot vaihtoehtoisten polttoaineiden ja moottoriajoneuvojen yhteensopivuudesta SFS-EN 16942:2016 –standardin mukaisina.

Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan viimeistään 12.10.2018.

Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 13.07.2018 mennessä. Lausunnon voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/193298/03.04.03.00/2018 ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

 

Lisätietoja
Erityisasiantuntija Keijo Kuikka p. 029 534 5518, keijo.kuikka(at)trafi.fi
Harjoittelija Lauri Haapaniemi, p. 029 534 6041, lauri.haapaniemi(at)trafi.fi