Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut kolme uutta tieliikenteen määräystä

15.6.2018 11.30

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 15.6.2018 määräykset kuljettajaopetuksesta, ikäpoikkeusluvasta sekä autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista. Määräykset tulevat voimaan 1.7.2018.

Kuljettajaopetusmääräyksellä annetaan tarkemmat määräykset ajokorttilaissa (386/2011) säädetyn pakollisen kuljettajaopetuksen sisällöstä ja toteutuksesta. Määräys koskee ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutusta, henkilöauton ajokorttia suorittavan riskientunnistamiskoulutusta ja ajokieltoon määrätyn uuden kuljettajan koulutusta. Koulutuksen toteuttamista koskevat vaatimukset koskevat myös ryhmän 2 ajokorttia suorittavan koulutusta.

Ikäpoikkeuslupamääräyksellä annetaan tarkemmat määräykset B-luokan ajokorttilupaa ja ajokorttia koskevan poikkeusluvan hakemisesta. Määräyksellä annetaan vaatimukset hakemisessa käytettävästä lomakkeesta ja liitteistä, jotka hakijan on toimitettava lupaharkintaa varten.

Autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista annettavalla määräyksellä kumotaan seuraavat Liikenteen turvallisuusviraston määräykset: Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset (TRAFI/196251/03.04.03.00/2017), Autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista annetun määräyksen 5 kohdan muuttaminen (TRAFI/413552/03.04.03.00/2017) ja Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset (TRAFI/61749/03.04.03.00/2015).

Uudella määräyksellä muutetaan voimassa olevia autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia siltä osin kuin ne ovat osoittautuneet ajoneuvojen käyttöönottoa vaikeuttaviksi. Samalla määräykseen on tehty muita muutoksia, joiden tavoitteena on poistaa tarpeettomia vaatimuksia, tarkentaa teknisten vaatimusten täyttymisen toteamista ja yhtenäistää käytäntöjä. Uuteen määräykseen sisällytetään edellisessä määräyksessä (TRAFI/196251/03.04.03.00/2017) annetut määräykset esteettömästä ajoneuvosta ja taksivalaisimesta.


Lisätietoja

johtava asiantuntija Tuire Simonen, p. 029 534 5202, tuire.simonen (at) trafi.fi (kuljettajaopetus)
lakimies Emilia Ojala, p. 029 534 7102, emilia.ojala (at) trafi.fi (ikäpoikkeuslupa)
lakimies Aino Äijälä, p. 029 534 5220, aino.aijala (at) trafi.fi (kuljettajaopetus ja ikäpoikkeuslupa)
erityisasiantuntija Juhani Puurunen, p. 050 3843088, juhani.puurunen (at) trafi.fi (autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset)