Ajokorttikoulutuksen uusissa sisällöissä painotetaan joustavuutta ja kannustetaan uusien ideoiden käyttöön

18.6.2018 12.00

Trafi on antanut määräykset uudistuvan kuljettajaopetuksen sisällöstä ja ikäpoikkeusluvista. Määräyksissä on pyritty ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon sekä nykyisen liikenneympäristön haasteet että tulevaisuuden muutokset sekä kannustamaan alan toimijoita vaihtoehtoisiin toteutustapoihin.

Uuden kuljettajaopetuksen sisältöä koskevassa määräyksessä määrätään ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutuksessa ja riskikoulutuksessa käsiteltävät aihealueet. Koulutusten toteutustapa on kuitenkin haluttu jättää mahdollisimman joustavaksi ja kannustaa näin erilaisten ja innovatiivisten koulutusmahdollisuuksien käyttöön. Määräys linjaa myös uuden kuljettajan ajokieltokoulutuksen sisällöstä ja tavoitteista.

Ensimmäistä ajokorttia suorittavan koulutuksessa kuljettajan tulee oppia perustiedot moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamisesta liikenteessä sekä siinä huomioon otettavista asioista, kuten kuljettajan vastuista ja velvollisuuksista sekä liikenteen riskeistä.

Riskikouluksen osalta määräyksessä täsmennetään mihin liikennetilanteisiin ja ympäristöihin liittyen tätä opetusta on annettava. Riskikoulutukseen sisältyvän pimeällä ajamisen antamisperusteita muutetaan siten, että koulutusta voi antaa jatkossa syys- ja maaliskuun välisenä aikana tai simulaattorilla. Muutoksen tarkoituksena on, että koulutus tuo aidosti apuja pimeän ajan ajamisen haasteisiin.

Ikäpoikkeusluvan hakeminen jatkossa lomakkeella

Trafilta voi hakea ikäpoikkeuslupia ajokortin suorittamiseen. Uusi määräys ohjaa käyttämään jatkossa ikäpoikkeuslupien hakemissa Trafin lomaketta, johon on liitetty hakemisen tarkoituksesta riippuen tarvittavat liitteet. Uuden menettelyn on tarkoitus helpottaa ja nopeuttaa ikäpoikkeuslupien hakemista ja käsittelyä. Ikäpoikkeuslupien myöntäminen edellyttää jatkossakin tapauskohtaista harkintaa.

Hakulomake on jo julkaistu Trafin ajokortti-info.fi -sivuston beta-versiossa ja suomi.fi-palvelussa.

Nyt julkaistuilla määräyksillä täsmennetään uuden ajokorttilain sisältöä kuljettajaopetuksen ja ikäpoikkeuslupien suhteen. Määräysluonnokset olivat lausuntokierroksella 2.-25.5.2018.
Molemmat määräykset tulevat voimaan 1.7.2018.

Lisätietoja:

 

Määräykset

johtava asiantuntija Tuire Simonen, tuire.simonen (at) trafi.fi, p. 029 5345 202
lakimies Emilia Ojala, emilia.ojala (at) trafi.fi, p. 029 5347 102
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala (at) trafi.fi, p. 029 5345 220