Suomen ilmailun turvallisuuden suorituskykytavoitteiden ja -mittarien päivitys kommenteille

20.6.2018 13.00

Suorituskykytavoitteet ja -mittarit ovat Suomen ilmailun turvallisuusohjelma FASPin Liite 2. Voimassa oleva liite 2 löytyy Turvallisuusindikaattorit ja -tavoitteet -sivulta. Trafi on tänään 20.6.2018 julkaissut luonnoksen Suomen ilmailun suorituskykytavoitteiden ja -mittarien päivityksestä sidosryhmien kommentoitavaksi.

Päivityksen tavoitteet

Tavoitteena on, osana Suomen ilmailun turvallisuudenhallintaa, vahvistaa strategista ohjausta Suomen ilmailun turvallisuuspolitiikan käytäntöön viemiseksi. Keskeinen tavoite päivitystyössä on varmistaa, että Suomen ilmailulle on määritelty ja käytössä toimivat ja hyödylliset mittarit ja tavoitteet turvallisuuden tilan ja suorituskyvyn seurantaan ja arviointiin sekä reagoinnin ja toimenpiteiden vaikuttavuuden varmistamiseksi. Samalla täytämme kansainväliset velvoitteet kansallisen suorituskyvyn seurannasta.

Vastuut ilmailun organisaatioille

Ilmailun toimijat vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Turvallinen toiminta on ilmailussa toiminnan jatkuvuudelle kriittisen tärkeää. Sen lisäksi, että turvallisuustyö kannattaa, on myös organisaatioiden velvollisuus omassa turvallisuudenhallinnassaan tunnistaa toimintansa uhat, arvioida riskit ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Trafi myös valvoo toimijoiden turvallisuudenhallinnan suorituskykyä.

Osa toimijan suorituskykyä on kansallisten suorituskykymittarien käsittely ja organisaation oman toiminnan riskienhallinta kansallisessa SPI-listassa esiin nostettujen teemojen osalta. Kansallisten suorituskykymittareiden lisäksi organisaation on perusteltua luoda omat, kansallista SPI-listaa täydentävät mittarit ja niille tavoitteet turvallisuudenhallintansa tarpeisiin.


Päivityksen aikataulu − nyt on mahdollisuus vaikuttaa kommentoimalla

Päivitystyöhön liittyvä työpajapäivä sidosryhmille pidettiin Messukeskuksessa 13.3.2018. Luonnokset päivityksestä julkaistaan sidosryhmien kommentoitavaksi nyt, ja kommentointiaikaa on elokuun loppuun asti. Trafissa työ päivitysluonnosten kanssa jatkuu läpi kesän toimijoilta tulevat kommentit huomioon ottaen. Lopullinen versio päivityksestä julkaistaan syys-lokakuussa, jotta Trafilla ja toimijoilla on aikaa ottaa uusi mittaristo käyttöön. FASP liite 2 -päivitys astuu voimaan 1.1.2019 alkaen.

Kaikki kommentointiin liittyvä materiaali löytyy alla olevista dokumenteista. Tarkempaa tietoa ja ohjeet löytyvät dokumentista FASP liite 2 päivitys SAATEKIRJE ja KOMMENTOINTIOHJEET. Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen SPI-kommentit(at)trafi.fi. Toimijoiden kannattaa käydä läpi ainakin oman osa-alueensa SPI-kooste sekä Trafin seurantavastuulla olevien SPI:den kooste.

Trafin seurantavastuulla oleva FASP-tason kooste tutustuttavaksi:

Toimijoiden seurantavastuulla olevat SPI-SPT-koosteet:

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Heli Koivu, heli.koivu(at)trafi.fi