Liikennelupien vuosimaksu mahdollistaa ilmaiset muutokset lupiin

20.6.2018 16.00

Liikennepalvelulain voimaantulo tuo muutoksia myös liikennelupiin liittyviin maksuihin. Liikenneluvan vuosimaksu laajenee koskemaan kaikkia liikennelupia vuoden 2019 alusta. Vuosimaksun ansiosta lupaan tehtävistä muutoksista ei jatkossa peritä maksua.

Liikenneluvan haltijoiden vuosimaksu on 80 euroa ja se peritään ensimmäisen kerran vuonna 2019. Palveluntarjoajaksi ilmoittautuneiden vuosimaksu on 25 euroa. Vuosimaksu on yrityskohtainen eikä yrityksen voimassa olevien liikennelupien määrä vaikuta maksun suuruuteen. Yritykseltä ei myöskään peritä vuosimaksua ilmoittautumisesta, jos sillä on voimassa oleva liikennelupa. Esim. jos yrityksellä on taksiliikennelupa ja se on ilmoittautunut myös tavaraliikenteen harjoittajaksi, peritään vain luvanhaltijan vuosimaksu.

”Liikenneluvan haltijan ja ilmoittautuneiden vuosimaksu kattaa lupaan sen voimassaoloaikana tehtävät muutokset, lupien hallinnollisen ylläpidon ja lupiin liittyvän valvonnan, jolla halutaan varmistaa yritysten tasapuolinen kohtelu”, kertoo osastopäällikkö Kimmo Pylväs.

”Ajantasainen liikenneluparekisteri on kaikkien toimijoiden etu. Toivommekin, että rekisterissä vanhastaan olevat yritykset pitävät tietonsa ajan tasalla, sillä muutoksista ei koidu mitään lisäkuluja enää jatkossa”, jatkaa Pylväs.

Uusilta luvanhaltijoilta vuosimaksu peritään ensimmäisen kerran luvan myöntämistä seuraavan kalenterivuoden alussa.

Kaikki liikennelupiin ja ilmoittautumisiin liittyvät maksut löytyvät Finlexissä julkaistusta Trafin maksuasetuksesta.

Lisätietoja:
osastopäällikkö Kimmo Pylväs, p. 029 5345 798, kimmo.pylvas (at) trafi.fi