Etukäteen tilattavan taksimatkan hinnan määrittelyyn voidaan käyttää taksamittarin lisäksi myös sovelluksia

25.6.2018 11.00

Taksimarkkinat ja taksien hinnoittelu vapautuvat heinäkuun alussa, kun liikennepalvelulaki tulee voimaan. Ajan tai matkan mittaamiseen perustuvassa taksimatkan hinnan laskennassa voidaan jatkossa siis käyttää myös muuta mittausvälinettä kuin taksamittaria, jos matka tilataan ja maksetaan teknisen käyttöyhteyden, esimerkiksi sovelluksen avulla.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tolpalta tai lennosta otettava taksikyyti edellyttää yhä taksamittaria, ellei asiakkaalle ilmoiteta sitovaa enimmäishintaa etukäteen. Mikäli kyyti tilataan ja maksetaan sovelluksen avulla, voidaan käyttää tietyin edellytyksin taksamittaria korvaavaa digitaalista sovellusta”, kertoo tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.

Olennaista on mittaustiedon luotettavuus ja tiedon suojaus

Yleisimmät käytössä olevat taksipalveluiden tilaamiseen ja maksamiseen käytetyt digitaaliset sovellukset käyttävät kuljetun matkan mittaamiseen satelliittipaikannusta ja mittaavat matkassa kuluneen ajan laitteen kellon avulla. Nämä sovellukset laskevat taksimatkan päätteeksi täsmällisen hinnan, jonka määräytymisen perusteisiin matkustaja on voinut tutustua ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista. Taksimatkan tiedot pitää myös tallentaa suojatusti ja ne pitää pystyä jälkikäteen tarkistamaan.

Laissa ei ole määritelty näille laitteille hyväksymismenettelyä, joten jokainen yritys vastaa käyttämiensä laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta. Trafi ei ole antamassa asiasta määräystä, koska vaatimukset on kerrottu selvästi hallituksen esityksen perusteluissa.

Trafin käsityksen mukaan yleisemmin käytössä olevat sovellukset täyttävät lain vaatimukset ja niitä voidaan käyttää taksimatkan hinnan määrittelyyn ajan ja matkan perusteella. Olennaista on mittaustiedon luotettavuus ja tiedon suojauksen taso.

”Asiakkaan kannalta tärkeintä kuitenkin on, että hän tietää taksimatkan hinnan tai hinnan määräytymisen perusteet jo ennen taksimatkan alkua”, painottaa Sillanpää.

Hallitus on esittänyt 13.6.2018 selkeytystä ajoneuvolakiin taksamittarisääntelyä koskevilta osilta eduskunnan aiemmin hyväksymän lain tarkoituksen mukaisesti. Ehdotuksen mukaan taksamittareiden valvontatehtävät siirrettäisiin kokonaisuudessaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta Trafille.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Olli Ahtola, p. 029 5345 366, olli.ahtola (at) trafi.fi
osastopäällikkö Esa Aaltonen, p. 029 5347 132, esa.aaltonen (at) trafi.fi