Uusi määräys laivaväen pätevyyksistä

29.6.2018 9.33

 

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 28.6.2018 uuden määräyksen laivaväen pätevyyksistä (TRAFI/301394/03.04.01.00/2017). Määräys tulee voimaan 1.7.2018.

Määräykseen on tehty liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) II-vaiheesta johtuen sisällöllisiä muutoksia. Lisäksi on selkeytetty pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten hakemis- ja hyväksymismenettelyitä.

Määräyksellä kumotaan 19.6.2014 ja 12.5.2016 annetut samannimiset määräykset TRAFI/13222/03.04.01.00/2013 ja TRAFI/118442/03.04.01.00/2016.

Määräys

Perustelumuistio

Lisätietoja
Ylitarkastaja Santeri Lunkka, santeri.lunkka(at)trafi.fi; puh. 029 5347 065
Erityisasiantuntija Jukka Tuomaala, jukka.tuomaala(at)trafi.fi; puh. 029 5346 466
Lakimies Sirkku Jaakkola, sirkku.jaakkola(at)trafi.fi; puh. 029 5345 230