Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

3.7.2018 12.10

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta OPS M5-7 Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille

Perustelut määräyksen antamiselle ovat oheisessa perustelumuistoluonnoksessa.

Määräysluonnos
Perustelumuistioluonnos
Lausuntopyyntötaulukko

Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 14.08.2018 mennessä. Lausunnon voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/140062/03.04.00.00/2018 ja käyttämään lausunnon antamisessa lausuntopyyntötaulukkoa.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Jari Lyytinen; etunimi.sukunimi(at)trafi.fi; puh. 029 534 6234
erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo; etunimi.sukunimi(at)trafi.fi; puh. 029 534 6094
lakimies Johanna Isoaho; etunimi.sukunimi(at)trafi.fi; puh. 029 534 5149