Oikaisu kuljettajaopetuksesta annettuun Liikenteen turvallisuusviraston määräykseen

10.7.2018 9.20

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 15.6.2018 määräyksen kuljettajaopetuksesta (TRAFI/18934/03.04.03.00/2018), joka on tullut voimaan 1.7.2018.

Määräyksen 6 kohdan siirtymämääräyksen mukaan ennen tämän määräyksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti suoritetulla pimeällä ajamisen opetuksella voi korvata yhden tunnin kohdassa 3 tarkoitetun riskikoulutuksen ajo-opetuksesta. Saadusta pimeällä ajamisen opetuksesta on esitettävä todistus ajokokeeseen tultaessa.

Siirtymämääräyksen yksiselitteisen tulkinnan varmistamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto on 9.7.2018 oikaissut kohdan sanamuotoa määräyksen valmisteluvaiheessa tarkoitettua sisältöä vastaavaksi.

Määräyksen 6 kohdan oikaistu sanamuoto on:

Ennen tämän määräyksen voimaantuloa voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti suoritetulla pimeällä ajamisen opetuksella voi korvata enintään yhden tunnin 3 kohdan riskikoulutuksen ajo-opetuksen 3 alakohdan pimeällä ajamisen opetuksesta. Saadusta pimeällä ajamisen opetuksesta on esitettävä todistus ajokokeeseen tultaessa.

 

Lisätietoja:
lakimies Aino Äijälä, p. 029 534 5220, aino.aijala (at) trafi.fi
johtava asiantuntija Tuire Simonen, p. 029 534 5202, tuire.simonen (at) trafi.fi