Säädösseuranta viikko 28

16.7.2018 9.00

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.


Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • -

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/956 uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista
  • Komission delegoitu direktiivi (EU) 2018/970 sisävesialusten teknisistä vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/1629 liitteiden II, III ja V muuttamisesta

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -