Säädösseuranta viikko 29

23.7.2018 9.00

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/974 sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/975, Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä
  • Komission delegoitu päätös (EU) 2018/1007 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/42/EY täydentämisestä satamaluettelon osalta ja komission päätöksen 2008/861/EY kumoamisesta
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2018/987 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä liikkuviin työkoneisiin asennettujen käytössä olevien polttomoottoreiden kaasupäästöjen valvonnan osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/655 muuttamisesta ja oikaisemisesta
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/988, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevien hallinnollisten vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 mukaisesti annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/656 muuttamisesta ja oikaisemisesta
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2018/989, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 täydentämisestä siltä osin kuin kyse on liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottorien päästörajoja ja tyyppihyväksyntää koskevista teknisistä ja yleisistä vaatimuksista annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/654 muuttamisesta ja oikaisemisesta

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -