Säädösseuranta viikko 30

30.7.2018 10.10

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

  • -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • -

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission asetus (EU) 2018/1042, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ohjaamo- ja matkustamomiehistön lääketieteellisen kelpoisuuden varmistamiseen tarkoitettujen tukiohjelmien, ohjaamomiehistön psykologisen arvioinnin sekä psykoaktiivisten aineiden järjestelmällisen ja satunnaisen testauksen käyttöönottoon liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä ja siltä osin kuin on kyse uusien turbiinimoottorikäyttöisten lentokoneiden, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5700 kg ja jotka saavat kuljettaa 6–9 matkustajaa, varustamisesta maan läheisyydestä varoittavalla järjestelmällä
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1048, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintamenetelmistä suorituskykyyn perustuvassa navigoinnissa
  • Oikaisu komission asetukseen (EU) 2016/539, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2016, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta lentäjien koulutuksen, kokeiden ja tarkastuslentojen osalta suorituskykyyn perustuvaa navigointia varten

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -