Lausuntopyyntö ajoneuvoyhdistelmien teknisiä vaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta

28.8.2018 15.25

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa ajoneuvoyhdistelmien teknisiä vaatimuksia koskevasta määräysluonnoksesta TRAFI/47451/03.04.03.00/2018.

Määräyshanke liittyy liikenne- ja viestintäministeriön hankkeeseen (LVM/145/03/2018), jonka tarkoituksena on kehittää raskaan kaluston mittoja ja massoja. Hankkeen osana ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun asetukseen (1257/1992) ehdotetaan muutoksia, joiden nojalla nykyistä pidempiä ja uudentyyppisiä ajoneuvoyhdistelmiä voidaan hyväksyä käytettäväksi liikenteessä.

Uudella määräyksellä annetaan ajoneuvolain (1090/2002) nojalla tarkemmat määräykset ajoneuvojen käytöstä tiellä annetussa asetuksessa säädettävistä ajoneuvoyhdistelmien vakaus- ja kääntyvyysvaatimuksista. Lisäksi määräyksellä annetaan määräykset eräiden pitkiltä ajoneuvoyhdistelmiltä vaadittavien laitteiden teknisistä vaatimuksista.

Määräys mahdollistaa erilaisten yhdistelmien muodostamisen ilman yhdistelmäkohtaista hyväksyntämenettelyä. Määräyksen laskentakaavojen ja niiden pohjalta tehtävien työkalujen avulla pystyy selvittämään, mitkä ajoneuvot on mahdollista yhdistää. Laskentatyökalun pohjana on tarkoitus käyttää liitteenä olevassa Excel-tiedostossa olevia laskureita.

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta viimeistään 25.9.2018. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron (TRAFI/47451/03.04.03.00/2018). Lausunnon antamisessa voi käyttää apuna lausuntopyyntötaulukkoa. Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

 

 

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Otto Lahti, p. 029 5345 259, otto.lahti(at)trafi.fi
lakimies Aino Äijälä, aino.aijala(at)trafi.fi, p. 029 534 5220