Säädösseuranta viikko 35

3.9.2018 8.39

Trafi seuraa liikennettä koskevia uusia säädöksiä. Seuranta julkaistaan viikoittain Trafi.fi:ssä pääsääntöisesti maanantaisin.

Eduskunnalle annetut liikenteen HE:t

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • -

EUVL:ssä julkaistut liikennettä koskevat säädökset

  • Komission suositus Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän yhdenmukaista täytäntöönpanoa unionissa koskevasta ohjeistuksesta (2018/C 253/01)
  • Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitetyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä
  • Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitetyn pöytäkirjan voimaantulopäivästä
  • Oikaisu komission asetukseen (EU) 2018/395, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2018, ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Finlexissä julkaistut Trafin antamat määräykset

  • -

Finlexissä julkaistut valtiosopimukset

  • -