DTO-koulutusvaatimukset julkaistu

30.8.2018 14.35

Nykyisten hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden (ATO) organisaatiovaatimusten rinnalle on julkaistu kevyemmät, ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden (DTO) organisaatiovaatimukset. Ne tulevat ensimmäisessä vaiheessa koskemaan lentokoneilla ja helikoptereilla annettavaa PPL- ja LAPL-koulutusta, ja myöhemmin myös purjelentokoneilla ja ilmapalloilla annettavaa lentokoulutusta.

DTO-koulutusorganisaatiovaatimukset

Uudet DTO-vaatimukset (declared training organisation) korvaavat lentokoneilla ja helikoptereilla annettavan lentokoulutuksen nykyiset, kansalliset PPL-koulutusorganisaatiovaatimukset. Myöhemmin ne korvaavat myös kansalliset purjelento- ja ilmapallolentokoulutuksen organisaatiovaatimukset. Muutos mahdollistaa ko. koulutusten antamisen ilman koulutuslupaa, ilmoituksenvaraisesti.

DTO-vaatimuksissa kuvataan mm. mitä edellytyksiä vastuuhenkilöiden, toimitilojen, kaluston ja koulutusohjelmien on täytettävä. Kun edellytykset ovat kunnossa, voi koulutustoiminnan aloittaa heti kun on lähettänyt ilmoituksen Trafille. Trafi kuittaa ilmoituksen vastaanotetuksi 10 työpäivän kuluessa ja sisällyttää DTO-organisaation valvontaohjelmaansa.

EASA on ilmoittanut julkaisevansa DTO-määräyksiin liittyvät AMC- ja GM-soveltamis- ja ohjemateriaalit lähiviikkoina.

DTO-määräysten voimaantulo

DTO-määräykset on julkaistu 13.8.2018, ja niiden soveltaminen alkaa 2.9.2018. Määräykset koskevat aluksi vain lentokone- ja helikopterikouluttajia, sillä purjelento- ja ilma-pallokoulutusorganisaatioille on myönnetty siirtymäaikaa 8.4.2020 saakka.

Nykyiset kansalliset JAR-FCL-määräysten mukaiset PPL-kouluttajat saavat halutessaan jatkaa toimintaansa voimassaolevalla luvallaan 8.4.2019 saakka. Koulut voivat myös muuttaa koulunsa DTO-kouluksi DTO-määräyksen voimaantulon jälkeen.

DTO-koulutusorganisaatioiden maksut

DTO-määräyksillä on pyritty helpottamaan koulutuksen aloittamista sallimalla koulutuksen aloittaminen ilman varsinaista organisaatiohyväksyntää. Määräykset kuitenkin edellyttävät, että Trafi tarkastaa DTO-organisaation koulutusohjelma(t). Lisäksi määräyksissä on tiettyjä vaatimuksia organisaation vastuuhenkilöille, jotka on myös tarkastettava. Näin ollen, vaikka varsinaista koulutusluvan myöntämiseen liittyvää ensimmäistä maksua ei DTO-ilmoituksen tekijältä otetakaan, veloittaa Trafi koulutusohjelman tarkastamisesta LVM:n Trafin maksuista antaman asetuksen mukaisen tuntihinnan.

Toimijat voivat myös tehdä yhteistyötä, jolloin Trafi tarkastaa yhden koulutusohjelman, jota muut halukkaat voivat käyttää. Tällaista ohjelmaa käyttävän on ilmoitettava siitä Trafille DTO-ilmoituksen yhteydessä, samoin kuin oikeudesta käyttää kyseistä ohjelmaa. Tällainen toimintatapa on kustannustehokas toimijoille.

Trafi valvoo DTO-organisaatioiden toimintaa määräyksen mukaisesti ja edellyttää organisaatioilta toimintailmoitukset. Tämä tuo Trafille tietyn vuosittaisen työmäärän, josta aiheutuvat kustannukset on veloitettava toimijoilta valtion maksuperustelain mukaisesti. Näin ollen DTO:ille määritellään vuosimaksu 2019 lähtien, joka tämän hetken arvion mukaan on saman suuruinen kuin nykyisillä kansallisilla PPL-organisaatioilla.

Sähköiset lomakkeet

Trafi on julkaissut lomakkeen LU3171, jolla voi tehdä DTO-organisaation aloitus- ja muutosilmoituksen. Lomake on ladattavissa Trafin asiointipalveluista kohdasta ’Koulutus’.

DTO-organisaation on toteutettava vuosittain sisäinen arviointi ja laadittava toimintakertomus. Nämä toimitetaan Trafille toimintavuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Trafi julkaisee myöhemmin lomakkeet myös näiden lähettämistä varten. Dokumenttien sisällön ja aktiivisen poikkeamaraportointikulttuurin sekä muun kerätyn tiedon perusteella Trafi suunnittelee vuosittain lentokouluttajien valvonnan. Hyvä raportointikulttuuri osoittaa osaltaan positiiviseen turvallisuustasoon pyrkimystä, jolloin Trafi voi kohdistaa organisaatioon vähemmän varsinaisia paikan päällä suoritettavia valvontatehtäviä.


Linkkejä: