Uusien autojen CO2-päästötiedot kertovat aikaisempaa tarkemmin auton kulutuksesta

3.9.2018 16.00

Syyskuun alusta kaikkien uusien autojen hiilidioksidipäästöt ilmoitetaan uuden mittaustavan mukaan. Uusi mittaustapa kertoo aikaisempaa totuudenmukaisemmin auton päästöistä. Uusien autojen ajoneuvoverolipuilla muutos alkaa näkyä ensi vuoden alusta.

Uusien henkilöautojen ja pienempien pakettiautojen CO2-päästöjen mittaustapa on muuttunut ja viime lauantaista 1.9.2018 alkaen kaikilla ensirekisteröitävillä henkilöautoilla ja pienemmillä pakettiautoilla tulee pääsääntöisesti olla sekä uuden, WLTP-mittaustavan mukainen CO2-arvo että ns. palautettu, vanhan mittaustavan mukainen arvo. Mittaustapamuutoksen tarkoituksena on saada todenmukaisemmat polttoainekulutustiedot ja päästöarvot autoille.

”Uudessa mittaustavassa auton CO2-päästöarvoon vaikuttaa auton varustelutaso, joten saman mallisarjan eri autoilla voi olla eri päästöarvot. Etukäteisarvioiden mukaan uuden mittaustavan mukaiset CO2-arvot ovat keskimäärin noin 20 g/km korkeammat kuin aikaisemman mittaustavan. Uuden mittaustavan mukaisen autojen keskimääräisen CO2-tason saamme määriteltyä vasta loppuvuodesta, kun rekisteriin kertyy riittävästi autoja, joilla tämä arvo on”, kertoo erityisasiantuntija Keijo Kuikka.

Rekisterissä oli elokuun puolivälissä WLTP-mittaustavan mukainen CO2-arvo noin 12 000 henkilöautolla. Trafi seuraa keskimääräisen CO2-tiedon kehittymistä rekisteröidystä ajoneuvoista.

Uuden mittaustavan mukaiset arvot näkyvät ajoneuvojen tiedoissa pikkuhiljaa

Uuden mittaustavan mukaiset CO2-päästöarvot näkyvät vähitellen syksyn aikana auton tiedoissa, ensin sähköisissä palveluissa, myöhemmin myös rekisteröintitodistuksella ja ajoneuvoverolipulla.

”Trafin sähköisissä asiointipalveluissa on jo nyt nähtävillä molempien mittaustapojen mukaiset CO2-päästöarvot. Palveluita kehitetään syksyn aikana edelleen”, kertoo asiantuntija Katja Pulkkinen.

Ajoneuvoverolakiin tehdyt muutokset pyrkivät pitämään verotason ennallaan

Ajoneuvoverolakiin tehdyillä muutoksilla uudella mittaustavalla mitattujen autojen ajoneuvoverotaso on pyritty sopeuttamaan uusiin CO2-arvoihin siten, että verotaso säilyisi keskimäärin ennallaan. Yksittäisissä tapauksissa ajoneuvovero voi kuitenkin nousta hiukan.

Niihin uusiin ajoneuvoihin, joiden CO2-päästöarvo on mitattu uudella, WLTP-mittaustavalla, sovelletaan 1.1.2020 alkaen uusia ajoneuvoverotaulukoita. Koska ajoneuvoveroa kannetaan vuosi etukäteen, näkyy muutos ajoneuvoverolipuilla jo 2019 vuoden aikana. Uusilla autoilla on kaksi CO2-arvoa ja ennen uusien verotaulukoiden soveltamista vero määräytyy ajoneuvon alhaisemman CO2-päästöarvon mukaan.

Vanhalla mittaustavalla mitattujen autojen CO2-päästöarvot ja ajoneuvoverotus pysyvät ennallaan.

Lisätietoja:
Autojen päästömittaus muuttui
Uuden päästömittaustavan vaikutus ajoneuvoverotukseen
Auton teknisten tietojen haku rekisterinumeron perusteella
erityisasiantuntija Keijo Kuikka, p. 029 5345 518, keijo.kuikka (at) trafi.fi
lakimies Maria Ikkala, p. 029 5347 214, maria.ikkala(at)trafi.fi (ajoneuvoverotus)
asiantuntija Katja Pulkkinen, p. 029 5347 273, katja.pulkkinen(at)trafi.fi (sähköiset palvelut)