Liikennedatan rajapintojen avaamisessa yhteistyö avainasemassa

3.9.2018 19.00

Liikennesektorin toimijoiden avaamat liikkumispalveluiden rajapintatiedot ovat olennaisia uusien palveluiden kehittämiselle ja uusien innovaatioiden luomiselle. Trafi painottaa, että uuden toimintamallin vakiinnuttamisessa toimiva yhteistyö on avainasemassa.

Trafi on ottanut kantaa rajapintojen avaamiseen ja hyödyntämismahdollisuuksiin tuoreessa päätöksessään, jonka on tarkoitus toimia ennakkopäätöksenä muiden vastaavien tilanteiden selvittämisessä. Päätöksessä painotetaan toimivan yhteistyön tärkeyttä sekä sitä, että rajapintojen avaamisratkaisujen tulee olla teknisesti riippumattomia, jotta rajapintoja pystyy hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti.

”Uudet käytännöt vaativat vakiintuakseen aikansa, jotta parhaimmat toimintamallit saadaan käyttöön ja rutiineiksi. Toivommekin liikkumispalveluiden rajapintojen avaajilta sekä niitä hyödyntäviltä toimijoilta avointa otetta ja hyvää yhteistyökykyä, jotta saamme mahdollisimman hyviä ja toimivia uusia liikkumisen palveluja kuluttajien käyttöön”, painottaa toimialajohtaja Hanna Hakanen.

Trafi vastaa rajapintojen valvonnasta. Trafin nyt antama päätös koskee HSL:n ja MaaS Globalin välistä rajapintojen avaamisesta käymää keskustelua.

Päätöksessään Trafi toteaa, ettei HSL:n avaama rajapinta täytä liikennepalvelulain vaatimuksia yleiskäyttöisestä rajapinnasta. Päätöksessään Trafi vaatii myös, että sekä HSL ja MaaS Global täyttävät lain edellyttämän yhteistyövelvoitteen.

Liikennepalvelulaki edellyttää liikkumispalveluiden rajapintojen avaamista – tavoitteena sujuva arki

Liikennepalvelulaki edellyttää liikennesektorin toimijoita avaamaan liikkumispalvelujen olennaisten tietosisältöjen rajapinnat kaikkien toimijoiden käyttöön. Rajapintojen avaamisvelvollisuus koskee myös tietyiltä osin lippu- ja maksujärjestelmätietoja. Tietojen avaamisen tarkoituksena on mahdollistaa liikenteen uusien palveluiden kehittäminen. Avaamisvelvoite tuli voimaan vuoden 2018 alusta.

Olennaisiksi määriteltyjen tietojen käyttö on vapaata, mutta lippu- ja maksujärjestelmien tietojen hyödyntäminen on aina sopimuskysymys tiedon avaajan ja käyttäjän välillä. Tarkoituksena on, että yhteistyö olisi kaikille osapuolille toimivaa ja kannattavaa.

”Tietojen avaaminen toteuttaa liikennepalvelulain tavoitteita liikenteen digitalisaatiosta ja uusista liiketoimintamalleista. Sen myötä yhä useammilla toimijoilla on mahdollisuus kehittää entistä toimivampia ja innovatiivisempia liikenteen palveluja ja yhdeltä luukulta hankittavia matkaketjuja, jotka osaltaan luovat meidän kaikkien arjesta sujuvampaa”, muistuttaa Hakanen.

Lisätietoja:
Liikkumispalveluiden rajapintatiedot
toimialajohtaja Hanna Hakanen, p. 029 5345 307, hanna.hakanen(at)trafi.fi, Twitterissä @HannaHakanen