Riskiperusteiseen vaikuttamiseen syvempää näkökulmaa

4.9.2018 14.00

Riskiperusteisen vaikuttamisen teoria laajenee ja aiheeseen on syvennytty nyt myös tieteellisessä julkaisussa. Uusi väitöskirja jatkaa Trafin tiedosta toimenpiteisiin projektin tematiikan parissa. Erityisesti riskiperusteista vaikuttamista on hyödynnetty ilmailun näkökulmasta, mutta sitä kannattaisi hyödyntää myös hyvin erilaisissa organisaatioissa.

Käytännön kehitystyötä riskiperusteisen vaikuttamisen tutkimusprojektissa

Kesällä 2015 julkaistiin Riskiperusteinen vaikuttaminen, Tiedosta toimenpiteisiin -tutkimusprojektin loppuraportti. Kaksivuotisen projektin aikana kehitettiin riskiperusteisen vaikuttamisen prosessia ja siihen tarvittavaa tietopohjaa ja metodeja viranomaistyön tarpeisiin. Trafi neljän eri liikennemuodon turvallisuusviranomaisena ja vahvana tietovarantojen tuottajana ja käyttäjänä oli hyvä kohde riskienhallinnan kehitystyölle. Projektissa keskityttiin lisäämään valmiuksia riskiperusteiseen päätöksentekoon ja vaikuttamiseen monivuorovaikutteisessa liikennejärjestelmässä (complex system) alan uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.

Tutkimusprojektin pohjalta tieteelliseksi väitöskirjaksi

TITO-projektin tutkijana toimineen Jari Nisulan maaliskuussa 2018 hyväksytty väitöskirja A Risk Management Framework for a Complex Adaptive Transport System on nyt julkaistu myös Trafin sivuilla jatkona tutkimusprojektin loppuraportin julkaisulle. Tavoitteena on jakaa riskiperusteiseen vaikuttamiseen liittyvää tutkimustietoa eteenpäin tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi. Väitöskirja käsittelee teemaa laajasti. tutkimusprojektin ja sen tulosten kuvaus on osa väitöskirjaa (Chapter 9 - Case study: The Finnish Transport Safety Agency), mutta väitöskirjassa kuvattu menetelmä (A Risk Management Framework) on sovellettavissa hyvin monen tyyppiseen organisaatioon.

Miten tutkimusprojektin tuloksia hyödynnettiin Trafissa

Kehitettyjä menetelmiä hyödynnettiin Trafissa jo tutkimusprojektin aikana. Projektin päätyttyä 2015 jatkettiin toiminnan kehittämistä erityisesti ilmailun riskienhallinnan tarpeisiin. Suomen ilmailun riskikuvan systemaattinen muodostaminen kaikille ilmailun osa-alueille alkoi vaiheittain syksyllä 2016. Riskikuvia hyödynnetään Suomen ilmailun riskienhallinnassa, jonka oleellinen osa, ns. FASP-prosessi, kehitettiin 2015 keväällä tutkimusprojektin oppien pohjalta. Suomen ilmailun turvallisuudenhallinnan sivuille on koottu työn etenemisestä kertovia tiedotteita. Suomen ilmailun turvallisuusohjelmassa (FASP 2018) luvussa 2.6 Uhkien tunnistaminen ja turvallisuusriskien arviointi sekä turvallisuusriskien hallinta, on kuvattu tutkimusprojektin jälkeinen kehitystyö ja nykytila.

Tuoreimpana suorituskykymittariston päivitys

Suomen ilmailun suorituskykytavoitteet ja -mittarit (FASPin liite 2) päivitetään. Luonnos päivityksestä julkaistiin 20.6. sidosryhmien kommentoitavaksi. Päivitystyössä hyödynnetään Suomen ilmailun riskikuvia ja toimijoilta saatua palautetta. Päivitetty mittaristo julkaistaan syys-lokakuun vaihteessa ja se tulee voimaan 1.1.2019.
Päivitys on osa tutkimusprojektin jälkeistä jatkuvaa kehitystyötä kohti riski- ja suorituskykyperusteista ilmailuviranomaisuutta.

Lisätietoja:
Jari Nisulan väitöskirja: A Risk Management Framework for a Complex Adaptive Transport System (Doctoral thesis, Université de Toulouse 3, 1st March 2018)

johtava asiantuntija Heli Koivu, p. 029 5346 200, heli.koivu (at) trafi.fi, Twitterissä @KoivuHeli

erityisasiantuntija Tapani Maukonen, p. 029 5346 082, tapani.maukonen(at)trafi.fi, Twitterissä @tmaukonen1