Uudistettu ilmailumääräys: Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä (PEL M1-4)

6.9.2018 0.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 5.9.2018 uudistetun määräyksen PEL M1-4 lentolupakirjoja koskevista yleisistä määräyksistä. Määräys tulee voimaan 7.9.2018.

Uuteen määräykseen on yhdistetty aiemmat määräykset PEL M1-4, Ilmailulupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä ja PEL M1-5, Vanhentuneen kansallisen lupakirjan tai kelpuutuksen uudistaminen. Uusi määräys koskee yksinomaan lentolupakirjoja, koska lennonjohtajien lupakirjat ovat siirtyneet EU-sääntelyn alaisuuteen, ja lennontiedottajan ja huoltomekaanikon lupakirjoista on omat kattavat määräyksensä ANS M1-7 ja PEL M3-4. Määräyksestä on päivitetty EU-sääntelyn vuoksi vanhentuneet osuudet.

Määräys kattaa pääasiassa kansallisen sääntelyn piiriin jäävät, EASA-asetuksen 2018/1139 liitteessä I (vanhan asetuksen 216/2008 liitteessä II) tarkoitettujen ilma-alusten lupakirjat. Kansalliset ohjeet lupakirjojen ja kelpuutusten hakemisesta sekä lentopäiväkirjan pidosta kuitenkin koskevat myös EASA-lupakirjoja. Kansallisiinkin yksityis-, ansio- ja liikennelentäjän lupakirjoihin sovelletaan pääsääntöisesti lentomiehistöasetuksen 1178/2011 mukaisia vaatimuksia, joista on tarvittaessa mahdollista myöntää määräajaksi poikkeuksia kansallisen sääntelyn alaisten lupakirjojen osalta.

Määräyshankkeen yhteydessä kumotaan kansalliset kelpuutusmääräykset PEL M2-10 yölentokelpuutuksesta ja PEL M2-7 vesilentokelpuutuksesta. Sen sijaan määräys PEL M2-6 hinauslentäjän kelpuutuksesta pysyy voimassa.

Lisätietoja

tarkastaja Jani Heiskanen, p. 029 534 7163, jani.heiskanen(at)trafi.fi
ylitarkastaja Jani Kosonen, p. 029 534 6646, jani.kosonen(at)trafi.fi
lakimies Leila Iikkanen, p. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)trafi.fi