Suomessa sovellettavista lentosäännöistä annettua määräystä päivitetty

12.9.2018 9.00

Määräys tulee voimaan 21.9.2018.

Määräysmuutoksella on huomioitu EU:n yhteisiin lentosääntöihin 18. elokuuta 2016 ja 12. lokakuuta 2017 sovellettavaksi tulleet muutokset. Merkittävimmät muutokset koskevat transponderin käyttöä sekä radiopuhelinliikennettä ja siinä käytettäviä sanontoja. Radiopuhelinliikenteessä käytettävät sanonnat on tähän saakka julkaistu ilmailumääräyksellä GEN M1-8 ja ilmailuohjeella GEN T1-10, joista GEN M1-8 kumotaan tarpeettomana ja ilmailuohjetta GEN T1-10 muokataan tarvittavin osin.

Voimassa olevaan määräykseen tehdään myös vähäisiä täsmennyksiä, kielellisiä korjauksia ja numerointimuutoksia. Sotilasilmailun osalta määräykseen on tehty sotilasilmailua sujuvoittavia muutoksia.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi, puh. 029 534 6063