Ajokortin hakemiseen tarvittavan lääkärinlausunnon voi välittää Kanta-palveluiden kautta

26.9.2018 8.53

Kanta-palveluun tallennettu lääkärinlausunnon henkilön ajokyvystä on nykyään mahdollista välittää Trafiin sähköisesti asiakkaan suostumuksella. Lääkärinlausunto ajokyvystä sisältää ajokortin hankkimiseen tarvittavat tiedot siitä, täyttääkö hakija ajokorttiluokan terveysvaatimukset ja mahdolliset lisävaatimukset esimerkiksi silmälasien käytöstä. Trafiin välittyvät vain ajokortin myöntämisessä tarvittavat tiedot.

Ajokyvystä kertovan lääkärinlausunnon arkistointimahdollisuus Kanta-palveluihin etenee vaiheittain terveydenhuollon eri toimipaikoissa. Sitä mukaa, kun terveydenhuollon organisaatiot saavat Kanta-yhteensopivan lääkärinlausuntolomakkeen potilastietojärjestelmätoimittajalta käyttöönsä, kansalaisten mahdollisuudet hyödyntää tätä palvelua lisääntyvät ja tietoja voi alkaa käyttää myös mm. Trafin sähköisissä asiointipalveluissa.

Kysely- ja välityspalvelu on osa Kanta-palvelua

Kysely- ja välityspalvelu mahdollistaa terveydenhuollossa laadittujen ja Kanta-palveluihin tallennettujen todistusten ja lausuntojen luovuttamisen digitaalisesti sille terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle, jota varten se on laadittu. Tämä lisää Kanta-palveluiden hyödyntämistä.

Digitaalisten todistusten ja lausuntojen sisältämien tietojen luovuttamisessa terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille hyödynnetään Suomi.fi-palveluväylää. Kysely- ja välityspalvelun voi ottaa käyttöön viranomainen, jolla on oikeus saada tiettyjä todistuksia ja lausuntoja. Todistuksen luovuttamiseen Kanta-palvelun avulla terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle tarvitaan aina asiakkaan suostumus. Palvelua käyttävän terveydenhuollon ulkopuolisen organisaation on täytettävä käyttötarkoituksen mukaiset tietosuoja- ja tietoturvallisuusvaatimukset.

Kysely- ja välityspalvelu on toteutettu yhteistyössä Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. THL määrittelee palvelun toiminnallisuuden, ohjaa toteutusta ja seuraa käyttöönottoja. Kela toteuttaa palvelun teknisesti, ylläpitää palvelua sekä huolehtii palvelun käyttöönottavan organisaation hyväksymisestä palvelua käyttäväksi asiakkaaksi.

Palvelun avulla on jo aikaisemmin ollut mahdollista välittää todistuksia terveydenhuollosta Kelan etuuspalveluun. Ensimmäinen välitettävä todistus oli sairauspäivärahan hakemista varten tarvittava A-todistus.

Digitalisaation hyödyt alkavat todentua

Terveydenhuollon asiakirjojen digitalisoinnilla on laskelmien mukaan saavutettavissa laajaa hyötyä. Sähköinen käsittely nopeuttaa terveydenhuollon dokumenttien käsittelyaikaa. Se lyhentää myös prosessin kokonaiskestoa, ehkäisee päällekkäisyyksiä sekä vähentää paperilomakkeiden määrää, paperisten asiakirjojen käsittelytyötä ja postituksia.
Asiakirjojen digitalisoinnilla on myös ympäristövaikutuksia, kun toiminnan tehostuminen pienentää hiilijalanjälkeä.

Lisätietoja:

Trafi:
kehityspäällikkö Johanna Simkin, p. 029 5345 265, johanna.simkin(at)trafi.fi, Twitterissä @simkinj

 

THL:
projektipäällikkö Tellervo Alanärä, p. 029 524 7714
kehittämispäällikkö Riitta Konttinen, p. 029 524 7178

Kelan Kanta-palvelut:
asiakkuusvastaava Marja-Leena Höylä, p. 050 551 8242