Muutoksen hallinta avain raideliikenteen tulevaisuuteen

26.9.2018 14.00

Raideliikenne Suomessa ja EU:ssa on muutoksessa. Paluuta menneeseen ole, ei edes nykytilan säilyttämiseen. Lähijunaliikenteen kilpailuttaminen on jo pitkällä, uusia raitiovaunulinjoja on tulossa Tampereelle ja Helsinkiin. Lainsäädäntö uusiutuu, digitaalisuus lisääntyy. Miten taata turvallisuus ja sujuvuus kaiken muutoksen keskellä, kysyttiin Trafin ensimmäisessä raideliikenteen sidosryhmätilaisuudessa tänään Finlandia-talolla.

EU:n tavoitteena on tehdä rautatieliikenteestä mahdollisimman kilpailukykyinen ja mahdollistaa rautatieyritysten toimiminen koko EU-alueella. Liikenteen käyttäjille tämä tarkoittaa valtioiden rajojen häivyttämistä eli sujuvaa ja katkeamatonta matkaketjua ja matkustuskokemusta. Tilaisuudessa EU komission johtaja Elisabeth Werner korosti kilpailun avaamisen merkitystä raideliikenteen kehitykselle ja antoi esimerkkejä tähän mennessä saaduista kokemuksista.

Seminaarissa liikenne- ja viestintäministeriön yksikön johtaja Laura Eiro kertoi muutoksista rautateiden henkilöliikenteessä Suomessa.

”Ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää raideliikenteen osuuden lisäämistä. Raideliikenteen kilpailun avaamisen tavoitteena on merkittävästi lisätä palvelutarjontaa ja kulkumuodon houkuttelevuutta. Myös infrainvestointeja tarvitaan tavoitteeseen pääsyyn”, kertoi Eiro.

Euroopan laajuisen näkökulman keskusteluun toivat myös Euroopan Unionin rautatieviraston (ERA) projektipäällikkö Karen Davies ja kollega Simon D’Albertanson. ERA:n edustajien puheenvuorossa perehdyttiin, EU:n neljännen rautatiepaketin kansallisen tason vaikutuksiin sekä raideliikenteen toiminnan ja turvallisuuden valvontaan – kumpi vetää pidemmän korren suoritusperustainen, toimintaan ja riskeihin perustuva valvonta vai vaatimustenmukaisuuteen, sääntöjen ja määräysten noudattamiseen perustuva valvonta.

Keskiössä turvallisuuden varmistaminen

"Kilpailu ja kilpailuttaminen ovat keinoja saada nykyistä monipuolisempia palveluita ja raideinfra tehokkaampaan käyttöön", sanoo Trafin raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä viitaten sekä EU:n että liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteisiin raideliikenteen järjestämiseksi.

Mäkelä tähdentää, että turvallisuuden varmistaminen on oleellista riippumatta siitä, miten palvelut toteutetaan. Oman toiminnan riskien tunnistaminen sekä varautuminen on ratkaisu muutoksen hallintaan.

”Toimijoilla itsellään on paras tieto ja osaaminen kentällä, siellä missä turvallisuus päivittäin rakennetaan. Oleellista on, että monitoimijaympäristössä varmistetaan yhtenäiset toimintamallit organisaatioiden välillä, sillä sujuva ja turvallinen liikenne on kaikkien etu”, Mäkelä sanoo.

Lisäksi seminaarissa käytiin paneelikeskustelu raideliikenteen toimijoiden kesken, siitä miten raideliikenteen turvallisuutta voidaan käytännössä parantaa.

Trafin Raide 2018 -seminaari keräsi tänään 26.9.2018 Helsingin Finlandia-talolle reilut sata osallistujaa. Tilaisuudesta keskusteltiin sosiaalisessa mediassa hashtagilla #trafiraide2018.

Lisätietoja:
raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä, p. 029 5346 825, yrjo.makela (at) trafi.fi