Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta: Rautateiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

3.10.2018 9.39

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Rautateiden ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää lausuntoa viimeistään 5.12.2018.

Lausunnon voi toimittaa Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)trafi.fi ja asian käsittelijöille sähköpostitse osoitteilla jukka.leino(at)trafi.fi ja une.tyynila(at)trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Pyydämme liittämään lausuntoon määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/442069/03.04.02.00/2016

Lisätietoja:

Jukka Leino, jukka.leino(at)trafi.fi
Une Tyynilä, une.tyynila(at)trafi.fi