Päivitetty ilmailumääräys OPS M5-7 (Lentotoimintarajoitus meluisille suihkukoneille) julkaistu

3.10.2018 14.00

Määräysmuutoksella pannaan täytäntöön kansallisesti direktiivit 89/629/ETY ja 2006/93/EY siltä osin kuin muutoksia ei ole aiemmassa määräyksessä huomioitu. Määräyksen muutos sujuvoittaa määräyksen sovellettavuutta asiakkaiden kannalta, koska umpeutuneet siirtymäaikasäännökset poistetaan ja vaatimus melutodistuksesta kirjataan selkeämmin määräykseen.

Määräys tulee voimaan 5.10.2018.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio p. 029 534 6063, paivi.metsavainio(at)trafi.fi