Kaksi uutta määräyshankepäätöstä tarkastuslentotoiminnasta

10.10.2018 14.00

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on päättänyt käynnistää kaksi määräyshanketta, joissa päivitetään kansallista tarkastuslentäjän valtuutusta ja tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset.

Määräyshankkeissa päivitetään ilmailumääräykset PEL M2-16, Tarkastuslentäjän valtuutus, sekä TRG M1-6, Harrastusilmailun tarkastuslentotoimintaa koskevat määräykset.

Kun kaupallisen ilmailun lupakirjat sekä niihin liittyvät kelpuutukset ja valtuutukset ovat siirtyneet EU-sääntelyn piiriin, kansallisen PEL-määräyksen soveltamisalaan jäävät vain EASA-asetuksen 2018/1139 liitteessä I tarkoitettujen ilma-alusten tarkastuslentäjien valtuutukset. Pääsääntöisesti myös kansallisiin tarkastuslentäjän valtuutuksiin on tarkoitus soveltaa EU-sääntelyä, josta kuitenkin voitaisiin myöntää tarpeen mukaan poikkeuksia. Vastaavasti harrasteilmailun tarkastuslentotoimintaa koskevan TRG-määräyksen soveltamisala tulisi kattamaan kaikki liitteen I mukaisilla ilma-aluksilla suoritettavat tarkastuslennot.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Jani Hottola, s-posti jani.hottola(at)trafi.fi, puh. 029 534 5295
Lakimies Leila Iikkanen, s-posti leila.iikkanen(at)trafi.fi, puh. 029 5346 039