Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta Alusten katsastukset

16.10.2018 13.00

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta Alusten katsastukset.

Perustelut muuttamiselle ovat perustelumuistiossa.

Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan 1.12.2018.

Trafi pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta 9.11.2018 mennessä. Lausunnon voi toimittaa kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki. Pyydämme liittämään lausuntoon viitetiedoksi määräysluonnoksen asianumeron TRAFI/218533/03.04.01.00/2018.

Lisätietoja:

               johtava asiantuntija Aleksi Uttula, p. 029 534 6468, aleksi.uttula(at)trafi.fi